משפחת טנא קר סיעוד

לושין ילנה
מנהלת חשבונות

רותי חיים - מנהלת סניף

ליליה אברמוב

אחות מוסמכת ביקורי בית

נטלה מוכין 

רכזת כוח אדם -  משווקת

סניף חיפה

אירנה פרובקוב

משווקת