משפחת טנא קר הגיל השלישי

יהודית לוי-

מנהלת טוטאל הגיל השלישי 

יהודית דהאן-

משווקת

טובה גרינבלד-

רכזת