תנאי שימוש באתרי קבוצת טוטאל טנא קר

קבוצת טוטאל טנא קר (להלן: "הקבוצה") מאפשרת גישה חופשית לאתריה לכל המעוניינים בכך בכפוף לתנאי השימוש באתרים שלהלן:
כל הזכויות באתרי הקבוצה והתכנים המצויים בהם שמורות לקבוצה בלבד וחל איסור מוחלט על העתקה, הפצה ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרות מסחריות ללא קבלת אישור מראש ובכתב. 
לצורך קבלת שירותים מהקבוצה ובכלל זאת שירותי כוח אדם והשמה, שירותי סיעוד ורפואה ושירותי ייעוץ מתבקש כל הפונה אל הקבוצה (לרבות מי שהקבוצה פנתה אליו) למסור פרטים אישיים ומידע על אודותיו (להלן "פרטי הפונה"), אך מובהר בזאת, כי הוא אינו מחויב על פי חוק למסור את המידע. 
פרטי הפונה המגיעים אל הקבוצה באמצעות אתרי הקבוצה, ובכל דרך אחרת ובכלל זאת, באמצעות פנייה ישירה או טלפונית, באמצעות רשתות חברתיות, צדדים שלישיים, לרבות אתרי דרושים, מאוחסנים במאגרי המידע של הקבוצה אשר מנוהלים בקפידה ובהתאם לדין, אלא אם כן הבהיר הפונה במפורש שהוא מתנגד לכך או ביקש להסיר את פרטיו מהמאגרים (פרטי ההתקשרות מפורטים מטה).
השימוש שנעשה בפרטי הפונה כולל אחסון הפרטים לצורך יצירת קשר עם הפונה והתאמת שירותים עבורו, העברתם לחברות הקבוצה וכן לצדדים שלישיים עמם עובדת הקבוצה וכן בקרה, מחקר ושיפור השירות וכל היוצא בכך.
הקבוצה רשאית לחדול מלספק שירותים כאלו ואחרים ורשאית היא לחדול מהפעלת אתריה או חלק מהם, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות וכן רשאית היא למחוק ממאגריה את פרטי הפונה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור כל הודעה בשל כך.
מובהר ובזאת, כי הקבוצה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לפונה או מי מטעמו וכי לא תישא בכל אחריות לפיצוי ו/או שיפוי הפונה בשל שימושו באתרי הקבוצה ובשל שימוש הקבוצה בפרטי הפונה. 
מובהר בזאת, כי הקבוצה רשאית לערוך שינויים ותוספות לתנאי שימוש אלו בהתאם לשיקול דעתה ואין ולא תהיה לפונה כל טענה או תביעה בעניין.
תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך נתונה לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד (במחוז המרכז). 
תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והם תקפים לכל המינים בצורה שווה. 

צור קשר:
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 09-3730673
דואר רשום: גיבורי ישראל 5, נתניה.