טוטאל שירותי כוח אדם

אינה קנצלר-

מנהלת חשבונות

ג'אן דוויג'י-

איש שטח 

דיאנה אוימטוב-

חשבת שכר

אדית כהן אדלר-

רכזת עובדים זרים 

רומן אטרחימוביץ

איש שטח 

זוהי שנקר-

מנהלת תפעול