מי זכאי לגמלת סיעוד?

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים, שהזכאים לה מקבלים שירותי סיעוד, שמטרתם לסייע להם בביצוע פעולות היומיום ובניהול משק הבית.
על פי החוק ניתנת גמלת סיעוד לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, מתגוררים בבית וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היומיום או להשגחה.במסגרת גמלת הסיעוד, זכאי הקשיש לסיוע בביתו על ידי מטפל/ת בביצוע פעולות יומיומיות כגון: אכילה, רחצה, הלבשה, מתן תרופות, רכישת מזון, בישול, ניקיון, כביסה וליווי מחוץ לבית. לחילופין, ניתן להמיר את שעות הטיפול או את חלקן בביקור במרכז יום באזור מגוריו של הקשיש, התקנת לחצן מצוקה, שירותי כביסה וקבלת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.

סיעוד פרטי

כאשר מצבו של מבקש הגמלה מצריך סיוע בדחיפות, אנו מספקים מטפל/ת באופן מיידי, ללא תשלום.
כמו כן אנו מספקים פתרונות סיעוד ועזרה בבית, גם באופן פרטי, למי שאינו זכאי לגמלת סיעוד הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי. אנו נדאג להתאים את המטפל/ת בהתאם למצב המטופל ולתחומים בהם הוא זקוק לסיוע. שכר המטפל/ת ישולם דרכנו וכמו כן אנו נדאג למחליף/ה בימי חופש או מחלה.

בדיקת יכולת התפקוד

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקודו היומיומי, והוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות של הקשיש באדם אחר בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש ויבדוק את יכולת התפקוד שלו. המעריך יתאם את הביקור עם הקשיש או עם איש הקשר שלו.

 

 • בדיקת יכולת התפקוד – תהליך הבדיקה
  בתחילת הביקור יסביר המעריך לך ולאדם שביקש להיות נוכח בזמן הביקור, על תהליך הבדיקה. המעריך יענה על שאלותיכם, וירשום את עיקרי הדברים שישמע ממך ומבני משפחתך.שיתוף הפעולה שלך יאפשר לבצע את ההערכה בצורה הטובה ביותר. עם זאת, זכותך לבקש להפסיק את הביקור בכל שלב.

 • היכרות ואיסוף מידע
  כדי להכיר אותך טוב יותר, ישאל אותך המעריך כמה שאלות, וישמע ממך וממי שנוכח בביקור על האופן שבו אתה מתפקד בדרך כלל. המעריך יצפה בך ובסביבת מגוריך. תתבקש להציג את העזרים שבהם אתה משתמש, את התרופות שאתה נוטל, ומסמכים רפואיים שנמצאים ברשותך, כל מידע שיימסר הוא חשוב ורלבנטי להערכת תפקודך.

 • בדיקה מעשית
  במידת הצורך, כאשר המעריך לא יוכל לקבוע, על סמך מה שראה ושמע, את אופן יכולתך לבצע פעולות הקשורות לתפקוד היומיומי שלך, הוא יבקש ממך להדגים חלק מהן: הלבשת בגד על בגד, רחיצת ידיים, חימום מנת מזון והגשתו. ההדגמה תיעשה בהסכמתך, באופן מתחשב, תוך הקפדה מלאה על הפרטיות שלך. אם תזדקק לעזרה, המעריך יעזור לך. לא תתבקש לעשות שום פעולה שעלולה לסכן אותך.

 • סיכום הביקור
  המעריך יסכם אתך ועם הנוכחים את הביקור, וישאיר לך דף הסבר והמלצות.

 • המשך הטיפול בתביעה
  המעריך יעביר למוסד לביטוח לאומי את ממצאיו בעקבות הביקור אצלך. בביטוח הלאומי יחליטו בתביעתך בתוך כשבועיים ממועד הביקור של המעריך אצלך, וישלחו לך תשובה לכתובת שמסרת בטופס התביעה לגמלת הסיעוד.

קבלת גמלת סיעוד

טפסי הבקשה לקבלת גמלת סיעוד ניתנים בסניפי הביטוח הלאומי בכל רחבי הארץ או באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי שכתובתו: www.btl.gov.il יש למלא את הטפסים ולהחתים את הקשיש מבקש הגמלה.
טפסי הבקשה לקבלת גמלת סיעוד אם מצבו אינו מאפשר ניתן להחתים קרוב משפחה בדרגה ראשונה. את הטפסים המלאים בצירוף חוות דעת מרופא ואישורים על הכנסות, יש למסור לפקיד תביעות בסניף הביטוח הלאומי. תשובת הביטוח הלאומי תתקבל בתוך 60 יום מאז ה- 1 בחודש הראשון שלאחר הגשת הבקשה. אם הבקשה נדחית, ניתן לפנות לוועדת הערר של הביטוח הלאומי.