טיפים לעובד

חוק הגנת שכר קובע כי למעביד יש חובה לשלם לעובד את שכר העבודה המינימלי הקבוע בחוק ולספק לו את כל הזכויות הסוציאליות. היות ותחום המלצרות הינו תחום פרוץ במסגרתו מעבידים רבים מנצלים את עובדיהם ומסרבים לשלם להם שכר מינימום ואת הזכויות הסוציאליות המגיעות להם, במאמר זה יובאו כל התנאים להם זכאים העובדים בתחום המלצרות. 

קובי, לדוגמא, הועסק כמלצר בבית קפה מוכר במרכז הארץ במשך תקופה של שנתיים. קובי פנה אלינו והסביר כי שכר עבודתו היה מורכב מטיפים בלבד וכי מעולם לא קיבל תשלומים בגין הזכויות הסוציאליות המגיעות לו. 

תשובתנו לקובי ביחס לזכויותיו השונות הייתה כדלקמן:

שכר עבודה - פסיקת בית הדין קבעה כי שכר מטיפים אשר מגיע לעובד ישירות מהלקוח, או אף מקופת טיפים משותפת, אינו נחשב שכר עבודה ששילם המעסיק, ובמקרה זה יחויב המעסיק גם בתשלום שכר המינימום הנדרש על פי חוק! 

לעומת זאת, שכר המתקבל מטיפים הניתנים על ידי הלקוחות מהווה תשלום שכר רק במקרה בו הכספים מהטיפים ניתנים ישירות למעסיק ונרשמים בספרי החשבונות שלו ורק לאחר מכן מועברים לעובד, כאשר חשוב מאוד לדעת כי שכר זה אינו יכול להיות נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק.

שכר התלמדות - חוק הגנת שכר קובע כי עובד זכאי לקבל שכר אף בעבור תקופת ההתלמדות שלו במקום עבודתו, גם אם לא המשיך להיות מועסק באותו מקום עבודה ומערכת יחסי העבודה הסתיימה מיד לאחר ההתלמדות, כך, הנוהג הלקוי שלא לשלם לעובד עבור תקופת ההתלמדות אינו מתקבל בהבנה ע"י בית הדין.

דמי נסיעות - בהתאם לקבוע בחוק כל עובד זכאי לקבלת תשלום בגין נסיעותיו למקום העבודה. באם העובד אינו מקבל שכר זה מהמעסיק (כמו במקרה שבו העובד מרוויח את שכרו מטיפים בלבד, או מקרים בהם שכר הנסיעות לא מצויין בתלושי השכר) יהיה חייב המעביד לשלם לעובד בעבור הוצאות הנסיעה, רטרואקטיבית לכל תקופת עבודתו. 

דמי הבראה - כל עובד זכאי לתשלום בגין דמי הבראה מידי שנה, וזאת לאחר שמלאה לו שנה בעבודתו.

ימי חופשה - בהתאם לחוק כל עובד זכאי לקבלת ימי חופשה, אם בתשלום ואם בפועל, ובכל מקרה זכאי העובד לפדות את ימי החופשה בתשלום בסיום תקופת עבודתו. 

ימי חג -כל עובד יומי זכאי לקבל תשלום בגין 9 ימי חג בשנה אם לא עבד בהם, ואם עבד בהם, יהיה זכאי לשכר בשיעור 150%

פיצויי פיטורים - כל עובד אשר פוטר על ידי מעסיקו יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים שהחישוב שלהם יעשה באחת הדרכים הבאות:

א. כמות הטיפים- באם יהיה ניתן לכמת ולהוכיח את סך הטיפים אותם קיבל העובד במהלך תקופת עבודתו יהיה ניתן לבצע את החישוב בהתאם לכך. 
ב. שכר מינימום- במקרה שלא יהיה ניתן לכמת ולהוכיח את השכר של העובד היות והיה מורכב מטיפים החישוב יעשה על פי שכר המינימום הקבוע בחוק. 

התפטרות בדין מפוטר בעת הרעת תנאים - מלצר ככל עובד אחר זכאי להתפטר ולקבל את פיצויי פיטוריו בכל מקרה בו חלה הרעה בתנאי עבודתו ו/או שנאלץ להתפטר עקב נסיבות שונות המצדיקות פיטורים בדין מפוטר בהתאם לקבוע בחוק (לדוגמא: במקרה של הרעת תנאים). דווקא בעניין זה למלצר יש סיכויים טובים יותר לזכות בפיצויים, היות ותנאי עבודתו מראש אינם משולמים כדין, כך שכמעט כל התפטרות עשויה לענות על הדרישות ולזכות בפיצויי פיטורים, בתנאי שתעשה על פי הפרוצדורה המתאימה הקבועה בחוק. 
על העילות השונות להתפטרות בדין מפוטר תוכלו לקרוא כאן

שכר עבודה בשישי ושבת - בהתאם לקבוע בחוק כל עובד אשר מועסק על ידי מעבידו בשעות המנוחה (שישי-שבת) או בימי חג, זכאי לקבל תוספת שכר בגין שעות אלה בשיעור של 150%.

חשוב לציין כי כל עובד אשר מועסק כמלצר ואינו מקבל את מלוא הזכויות המצוינות למעלה, סיכוייו לקבל את אותן זכויות, המסתכמות לרוב בהרבה כסף, הינם גבוהים, וניתן לפנות למשרדנו על מנת לפעול מול המעסיק לקבלת זכויות אלה. 

לקוח מתוך - https://goo.gl/FioBJj